Mgr.Martin Jelínek

 

 

 

 

Kdo je Martin Jelínek:


Výživový poradce, lektor kurzů o výživě a zdraví, autor několika úspěšných knih (Půst- cesta k dokonalosti, Kupme si zdraví,
Mámo,táto, nezabíjejte mě), tvůrce aplikace ZOF, sportovec, nadšený propagátor zdravého životního stylu.
Pro mě je to především člověk, který ve mě probudil touhu nejen o stravu, ale především stále se vzdělávat v oblasti zdraví. Je to vlastně můj GURU Intenzivně jsem u něj začala studovat v dobách třetího a čtvrtého těhotenství. Dokáže člověka spolehlivě namotivovat tak, aby si myslel, že vzdělávání je hra. Navíc máte pocit, že toho chcete vědět víc a víc. Má nesmírnou schopnost empatie i pochopení.
Tak jdeme na to, můj první vysněný rozhovor nejen o výživě.

Martine, v první otázce bych se Vás chtěla zeptat na Vaší aplikaci ZOF (www.zofapp.cz). Poslední roky jste trávil velký čas jejím vývojem. Mohl byste nastínit, co vše aplikace umí, s jakými parametry pracuje a v čem vyniká??

 

Zjednodušeně řečeno aplikace plní funkci osobního a rodinného asistenta stravování. Je určena všem, kteří chtějí či potřebují mít pod kontrolou kvalitu svého stravování - sportovci, rodiče, těhotné a kojící, děti, senioři, je vhodná i pro plánování redukce hmotnosti. Práce s ní je jednoduchá. Můžete vytvářet jakékoli recepty a z nich sestavovat celodenní jídelníčky, aplikace sama vyhodnocuje všechny důležité nutriční hodnoty. Její součástí je i kuchařka a inteligentní generátor jídelníčků, který sám umí vytvořit návrh celodenního stravování každému na míru. Uživatelé aplikace navíc mohou mezi sebou sdílet jak recepty, tak i jídelníčky, a vzájemně se inspirovat a předávat zkušenosti.
Novinkou je verze Gastro určená pro restaurace a jídelny, které mohou v aplikaci vytvořit vlastní nabídku menu. Představte si, že se jdete najíst do restaurace. Díky aplikaci u každého receptu uvidíte nejen podrobné nutriční vyhodnocení, ale především jeho složení (včetně např. původu surovin), postup přípravy a seznam alergenů. Toto považujeme za velmi důležité, protože praxe ukazuje, že chce-li se člověk trpící potravinovými alergiemi najíst v restauraci, je odkázán na seznam alergenů, který mu podnik poskytne. Ten ale ne vždy bývá aktualizovaný, případně obsluha není řádně zaškolena či informována. Při použití aplikace tento problém definitivně odpadne. Očekáváme, že se tento systém bude líbit i rodičům, jejichž děti se stravují ve školních jídelnách, protože budou mít přehled o tom, co a v jaké kvalitě jejich ratolest jí.

 

 Je začátek nového roku a mnoho z nás si dalo nějaké to zdravotní předsevzetí. Co byste poradil, aby se z předsevzetí nestal jen sen, který končí někdy už koncem měsíce leden. Pravda je taková, že změnit najednou 20 věcí je dost odvážný krok.

Pokud chceme dosáhnout nějakého cíle, je třeba jej mít jasně definovaný, bez toho to nejde. Tvrdit, že novoroční předsevzetí nemají smysl, protože nefungují, je proto špatně, je velmi důležité mít svoje cíle. Oblast, kde tyto snahy selhávají, se nachází v nereálných termínech a současně velikosti cíle. Zkusme typický příklad člověka, který si na konci roku řekne, že by mu slušelo o 5 kg méně. Jelikož je nesportovec, nemá tedy k pohybu žádný vztah, je už z tohoto principu nesmysl, aby sám sobě či svému okolí slíbil, že začne od 2. ledna pravidelně cvičit. 99% takových lidí každoročně selhává, jejich nadšení jim vydrží maximálně pár týdnů. Takže jediná možnost, která mu zbývá k dosažení svého cíle, je redukční dieta. Hubnout bez pohybu je ale velmi náročné, protože je třeba výrazně omezit energetický příjem, takže už (doslova) po pár dnech takové diety zájemce zjistí, že míra utrpení převyšuje nad prvotním (neuváženým) nadšením. Je třeba si proto stanovovat reálné cíle, a to jak v jejich rozsahu, tak i časovém harmonogramu, nejlépe pod vedením zkušeného poradce či trenéra. Dále je nutné mít dostatečnou sebekázeň v oblasti trpělivosti, protože obecně platí, že rychlé zkratky neexistují. Chápu, že zrovna toto jsou věci, které naprostá většina lidí nechce slyšet, na stranu druhou je vždy výhodné se podívat pravdě do očí a učit se z chyb, které nabízí samotná praxe.

 

Teď bych se chtěla zeptat na Vaše doporučení ve vztahu k různým zdravým výživovým směrům.  Máme tady stravu vyváženou, středomořskou, s nízkým glykemickým indexem, rostlinnou, nízkosacharidovou aj.  Jak vlastně laik pozná, že zrovna tenhle typ stravy je pro něj nejvhodnější?? V praxi to často vypadá, že lidé zkouší kde co, většinou si přečtou něco na internetu nebo následují svoje idoly ze sociálních sítí.

Tady narážíme na velký problém, který se bohužel stále prohlubuje. Doba, ve které žijeme, je typicky informační. Máme možnost okamžitě dohledat jakoukoli informaci, případně šířit do světa svoje názory. Výsledkem je neskutečný zmatek, ze kterého může mít radost snad pouze sama teorie chaosu, a na kterém profitují především prodejci potravin, doplňků stravy a různých dietetických systémů. Navíc tomu ani nepřispívá fakt, že metabolismus člověka je poměrně dobře schopen dlouhodobě fungovat při mnoha různých stravovacích režimech. Fylogeneticky jsme se vyvinuli na úroveň všežravců, což znamená, že jsme schopni pozřít a relativně i dobře strávit prakticky vše, co je na této planetě k snědku. Současně disponujeme velmi pružnou schopností adaptace, tedy přizpůsobení různým podmínkám prostředí. Naše přirozená strava je tedy smíšená (obsahuje rostlinné i živočišné potraviny), máme ale možnost se pohybovat po škále od býložravectví (= veganství) po (téměř) čistě živočišnou stravu (typickým příkladem jsou Inuité). Takže každý sice máme tyto schopnosti, ale neplatí, že si můžeme (bez následků) dělat, co chceme. Situaci trochu komplikuje fakt, že se rodíme s určitými vlastnostmi, které nás v oblasti stravy předurčují k tomu, co je pro nás výhodnější. Tyto vlastnosti sice můžeme odhalit pomocí různých metabolických analýz, bohužel ani ony nám neřeknou, co je pro naši individualitu to nejlepší. Důvodem je fakt, že nás v nemalé míře formují podmínky prostředí, ve kterých se nacházíme (= epigenetické faktory). Takže ve výsledku vůbec není jednoduché podat jasnou odpověď, který typ stravy je pro každého z nás ten „ideální“.
A teď si představte, že do tohoto „zmatku“ vstoupí lákavá nabídka vyzkoušet nějakou moderní dietu, která shodou mnoha okolností u některých lidí zafungovala a díky tomu nám svitne jiskřička naděje, že by takové štěstí mohlo potkat i nás. Takto se mimochodem „množí“ na světě tzv. věční dietáři. Pokud se chcete vydat na cestu hledání toho správného způsobu stravování, je nejrozumnější začít u nastavení jídelníčku v oblasti dostatečné pestrosti, preference kvalitních (především ve smyslu chemicky a technologicky minimálně upravených) potravin a režimu určité pravidelnosti. Současně je rozumné provést alespoň základní analýzu metabolismu. Poté přijde to nejtěžší, tedy postupné upravování systému na základě toho, co na změny říká vlastní tělo. Toto je ten nejdůležitější a současně nejnáročněji aplikovatelný ukazatel, protože vyžaduje nejen schopnost svoje tělo poslouchat, ale také nemalou trpělivost. Jelikož je člověk tvor líný a netrpělivý a chce vše nejlépe včera, není už takovým překvapením, že naprostá většina zájemců o skutečně zdravé stravování selhává a stává se ve svém hledání ideálního systému „Bludnými Holanďany“. Stravování se stalo v posledních letech trendem a ovlivňuje celou společnost. Rozšiřují se různé formy výživových extrémismů a jedinou obranou proti nim je vzdělávat se a současně umět svobodně přemýšlet.

 

Další otázka se týká stále oblíbené nízkosacharidové stravy, která má samozřejmě velký rozptyl v oblasti celodenního příjmu sacharidů. Když se budeme bavit o redukci, jaké má (a jestli vůbec) nějaké zásadní benefity oproti stravě vyvážené? Nechci teď probírat, kdy určitý typ nízkosacharidového stravování pomáhá při řadě zdravotních problémů, neb tací lidé by měli patřit primárně do rukou lékařů.

Sacharidy ve stravě jsou zdrojem rychlé energie. „Rychlé“ znamená, že je organismus umí poměrně rychle zpracovat a vytvořit z nich okamžitě využitelnou energii. V průběhu tohoto procesu dojde k rychlému zvýšení hladiny krevního cukru. Na situaci reaguje slinivka břišní produkcí hormonu inzulínu, který určité množství krevní glukózy „vezme“ a přetvoří jej do tuku (proto se inzulínu říká tukotvorný hormon). Fyzicky aktivní člověk tento proces plně využívá ke svému prospěchu a dostatečným výdejem energie předchází tomu, aby si standardní vysokosacharidovou stravou zadělával na problém s přebytkem tukových zásob. Žijeme ale v době, která je typická sníženou ochotou vyvíjet jakoukoli fyzickou činnost. Současně se ve stravě zvyšuje podíl technologicky upravených potravin s vysokým zastoupením nevhodných forem sacharidů. Kombinace těchto faktorů musí zákonitě vyústit v nárůst nadváhy, což vidíme všichni, protože se z toho stala v podstatě celosvětová epidemie. Takže je logické, že teorie nízkosacharidového stravování se bude tvářit jako „zachránce“ situace. Pokud se dobře aplikuje do praktického života, má skutečně svůj smysl. Potíž je v tom, že extrémismy číhají všude a nevyhýbají se ani této oblasti. V případě nízkosacharidového stravování záleží na tom, jak jej definujeme. Pokud koncepce jídelníčku v oblasti volby potravin zůstane pestrá, pouze budeme korigovat obsah sacharidů, je vše v pořádku. Jakmile se ale začneme vyhýbat některým skupinám potravin s cílem snižovat podíl sacharidů (nejčastěji obiloviny, luštěniny a ovoce), odkloníme se od rovnováhy a toto vždy bude mít řadu následků. Dalším problémem u low carb diet je snaha o snižování množství sacharidů na nepřirozené minimum, v podstatě až na úroveň ketogenního režimu. Toto je extrém, který v praxi dlouhodobě bez problémů nefunguje.
Obecně ale platí, že ve stravě moderního člověka výrazně převažují sacharidy, má jednoznačně smysl se snažit jejich přebytek rozumně snižovat, tedy nahrazovat zdravými tuky.

 

Teď otázka na tělo. Co byste jako člověk, který na sobě vyzkoušel dlouhodobě veganství, poradil lidem, kteří se ráno probudí a řeknou si: A ode dneška budu vegan. Na co první byste je upozornil? A je vhodná určitá suplementace některých prvků od začátku?

V dané situaci bych asi doporučil studenou sprchu :-). Předně je potřeba, aby si takový člověk uvědomil, že se jedná o výživový extrém, a to se vším všudy. Naprostá většina zájemců o tento stravovací režim funguje tak, že prostě vyřadí z jídelníčku živočišné produkty. To samo sobě není nijak těžké, obzvlášť u rozhodnutí provedených z emočních nebo etických důvodů, kdy je člověk nadšený a z této pozice přehlíží překážky a nedostatky. Fakta jsou ale neúprosná - ryze rostlinná strava přináší celou řadu výzev, kde bohužel ne všechny jsou plně řešitelné jen úpravou stravování. Změny ve stravování jsou natolik zásadní, že je třeba celou situaci řešit ne jen na talíři, ale hned na několika úrovních. Ta první - a v podstatě i nejdůležitější - spočívá v nutnosti nechat organismu dostatečný prostor, aby se novým změnám přizpůsobil. U lakto-ovo vegetariánství se metabolismus adaptuje dlouhé měsíce, u veganství až několik let. A tomu by mělo odpovídat i tempo a rozsah prováděných změn v jídelníčku. Skočit proto jednoho krásného rána ze smíšeného stravování do ryze rostlinného osobně považuji za dobrý pokus o nutriční a metabolickou sebevraždu. Pokud budeme mluvit vážně, tak bych zájemcům o veganství doporučil především důkladně nastudovat veškeré klady a zápory tohoto přístupu k výživě. Následně zvážit, v jakém rozsahu je schopen veganskou stravu organizačně zajistit. Tady musím zdůraznit, že představa odstranění živočišných produktů a jejich nahrazení rostlinnými alternativy s vírou, že tělo bude fungovat stejně dál, je dětinská. V neposlední řadě je třeba věnovat pozornost zajištění látek, o kterých víme, že jsou v rostlinné stravě nedostatkové. Nejčastěji se jedná o vitamín B12 a železo, na základě kvality nastaveného jídelníčku i vápník, zinek či omega-3.  

 

Zůstaneme u načatého tématu doplňků stravy. Poslední rozhovor, který jsem nedávno poslouchala, byl s Mudr. Janou Čepovou, MBA, Ph.D z Ústavu lékařské chemie a Ústavu klinické biochemie. Velmi cílila na doplňování především vitaminu D/K2 a Omega 3. Vitamín D od podzimu do jara a Omega 3 celoročně. Jaký je Váš názor?  Co si doplňujete formou doplňků stravy Vy??


Doporučení zaměřit se na doplnění vitamínů D a K2 mají svůj smysl, protože za běžných podmínek skutečně jejich nedostatkem trpíme. U vitamínu D je nejčastější příčinou nedostatečný pobyt na slunci, díky kterému v kůži tato látka vzniká. Deficit K2 je způsoben poruchou diverzity a sníženou aktivitou střevního biomu, který jako populace máme poměrně kvalitně zdecimovaný nadužíváním antibiotik. Současný nedostatek obou látek zhoršuje metabolismus vápníku, výsledkem může být tendence ke vzniku osteoporózy (snížení hustoty kostí).
Omega-3 bych považoval za diskutabilní, protože za běžných podmínek by neměl být problém zajistit jejich dostatek stravou. Pravdou ale je, že na zdraví má nemalý vliv i poměr mezi omega-3 a omega-6 tuky, kde jídelníček západní populace je typický naprosto zoufalým přebytkem omega-6. A protože jsou doplňky s O-3 dobře dostupné, nabízí se jako jedna z rozumných možností, jak tyto nepoměry srovnat.
Pokud zrovna neprovádím nějaký nutriční experiment, tak dlouhodobě fandím produktům, jejichž základem jsou superpotraviny (např. řasy) nebo adaptogeny. Adaptogeny jsou velmi zajímavou skupinou látek, umí totiž navyšovat úroveň výkonnosti všech systémů v těle. Mimo jiné tak zvyšují i odolnost proti stresu, což se v dnešní době vyplatí nemalému počtu z nás. Typickými zdroji těchto látek jsou jednotlivé druhy žen-šenů, maca peruánská, klanopraška čínská nebo rozchodnice růžová. Bohužel změny v legislativě EU v potravinářství příliš nevychází vstříc propagaci (nejen těchto) bylin, neočekávám proto masový zájem populace zlepšovat kvalitu svého života touto cestou.

 

A když jsme u stresu. Jak relaxujete a odpočíváte Vy? Máte čas při Vaší vytíženosti na přátele? Pro mě je například taková krásná svěží procházka s kamarádkou nejlepší antidepresivum i relax .

Popravdě se přiznám, že na odpočinek v klasickém pojetí moc času nemám. Protože dělám práci, která je současně mým koníčkem i posláním, nemám ani vnitřní potřebu od ní odpočívat. Kromě výživy vyučuji v kurzech i meditace, takže mysl odvádím v její pozornosti směrem k nejlepšímu možnému relaxu. Navíc jsem celoživotní sportovec, musím mít pohyb každý den, což je velmi kvalitní ventil stresu. Můžu tak s klidným srdcem říct, že stres kompenzuji vyváženě. Volný čas nejraději trávím s rodinou.

 

Ještě bych se vrátila ke stravě. Měli jsme tady hysterii z tuků, z lepku, teď ze sacharidů, možná brzy propukne kvůli zvyšujícímu se počtu vegetariánů a veganů hysterie z masa. Jak to vidíte ve výživě v blízké budoucnosti Vy sám?

Vidím to poměrně jasně, do budoucna můžeme očekávat rostoucí zájem o výživové extrémy. Malá část populace se díky svému zdravému rozumu a úrovni vzdělání bude ve výživě držet zdravé vyváženosti. Ta obnáší konzumaci vyvážené a pestré stravy s orientací na kvalitu používaných potravin. Zbytek světa se bude dál honit za přeludy a hledat výživové „svaté grály“, které ale neexistují. Nemalou měrou nám zamotají hlavu výrobci potravin, kde cílem těch, kteří objemem svojí produkce řídí trh nabídky a poptávky, bude nabízet stále sofistikovanější technologické úpravy potravin. U nich ne vždy bude zřejmé, zda jejich účel spočívá ve zlepšení kvality výrobku, nebo naopak jen zesiluje vjem chuti a dává základ jakékoli formy závislosti na takové potravině. Pomyslné nůžky mezi světem racionálně uvažující populace a emocemi ovládaným stádem se budou stále více rozevírat, což je ale typický projev vývoje každé společnosti.

 

Jako Vaše žákyně a absolvent Vaších kurzů mě velmi zajímá jedna věc. Bohužel ve výživě se zatím neshodnou ani naši přední odborníci. Kde čerpáte informace a kdo je Vaším vzorem?

Odpověď na tuto otázku se nelíbí většině tazatelů J. Jsem studijní typ a hodně (a rád) čtu. Pokud se v nějakém oboru pohybujete delší dobu, přijde okamžik, kdy zjistíte, že máte základní přehled a současně umíte konstruktivně uvažovat, tedy aplikovat našprtanou teorii do praxe. V takové fázi pak řešíte, kam dál. Protože nedělám žádný vědecký výzkum, nemám potřebu jít do hloubky jedním směrem. Mým cílem je poskytovat kvalitní vzdělávání zájemcům o zdravý životní styl a převádět teorii do reálného života. Proto už „netlačím na pilu“ a nesnažím se hltat výsledky všech zveřejňovaných vědeckých výzkumů. Věnuji se více praktickým věcem, například tvorbě studijních systémů či v posledních letech vývoji aplikace. Když mám chuť, přečtu si před spaním diplomovou či rigorózní práci na téma, které mě zajímá, případně sáhnu po zajímavé knize. Většinou ale využívám volný čas k meditacím, které pomáhají zvyšovat schopnost číst vztahy a souvislosti z faktů, které vnímáme v běžném životě. Vystudoval jsem evoluční biologii, mám proto ve zvyku vše hodnotit ve vztazích a souvislostech dlouhodobého vývoje. Přiznám se, že tato činnost u mě převažuje nad čtením názorů jiných, což ale neznamená, že nestuduji. Pokud vás zajímá, kdo je mým vzorem, tak ten je jenom jeden - příroda samotná. Ta nám skrze evolucí formované zákony a principy sama sděluje, jak se máme k sobě chovat a jaké cesty můžeme (nejen v oblasti stravování) volit.

 

Poslední otázka míří na jeden z Vašich kurzů: Cesta za vysněnou postavou.

Velmi aktuální v tomto období. Mohl byste ho přiblížit?

Tento kurz patří mezi ty „jednodušší“. Jeho cílem je poskytnout začátečníkovi - tedy člověku nepostiženému jakýmkoli vzděláním v oblasti redukce hmotnosti či formování postavy - funkční návod k tomu, jak dosáhnout svého vytyčeného cíle. Studenti se naučí nejenom správně sestavovat jídelníček, ale také volit vhodnou pohybovou aktivitu a především správným způsobem propojit oba tyto světy tak, aby výsledkem byl harmonicky fungující systém. Součástí kurzu je i poradna, takže studující mají možnost se ptát na věci, které je ve vztahu k tématům zajímají či nejsou úplně jasné. Z celé nabídky všech kurzů, které pořádám, patří mezi nejoblíbenější.

Moc děkuji za krásný rozhovor, přeji ať se Vám splní všechna přání a vize. Budu se těšit na další!!

www.kurzyatac.cz

www.zofapp.cz

 

 


 

Fotka%20rozhovor_edited.jpg